Mida me teeme?

  1. Korraldame üritusi, mis inspireerivad noori vabatahtlikena tegutsema. Eesmärgiks on kaasata noori vabatahtliku tegevuse kaudu abivajajate olukorra parandamisesse. 
  2. Korraldame koolitusi, mis soodustavad noorte arengut teadmistes ja oskustes, aidates neil saada paremateks inimesteks ja kodanikeks.
  3. Edendame noorte võrdõiguslikke võimalusi sõltumata nende soost, rassist või taustast.
  4. Korraldame üritusi, mis aitavad noorel vabatahtlikul avastada elu tähendust
  5. Teeme koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, mille eesmärgid ja tegevus on meie omadega sarnased.
  6. Kogume rahalisi vahendeid, et toetada kõiki ülalnimetatud projekte, milles noored osalevad.